echografie

bevallen

bevallen

plaats

Voor de controle bij 36 weken zwangerschap, ontvang je van ons uitgebreide informatie over je bevalling. Jij bepaalt de plaats van de bevalling, uiteraard als dat medisch verantwoord is. Je kunt kiezen tussen thuis of poliklinisch bevallen. Thuis betekent in je eigen vertrouwde omgeving. Poliklinisch betekent in een ziekenhuis. Dit betekent dat je een verloskamer huurt. De keuze voor een thuisbevalling heb je uiteraard alleen als je zwangerschap ongecompliceerd verloopt, er geen problemen te verwachten zijn rondom je bevalling en er geen praktische bezwaren zijn (je woont bijvoorbeeld op de 3e etage in een flat zonder lift).

Houding tijdens bevalling

Je hebt ook vrije keuze over de houding waarin je bevalt. Door onze jarenlange ervaring zijn wij ook bekwaam in het begeleiden van bevallingen op de baarkruk en in bad. Bedenk dat jij moet bevallen en niet iemand anders. Je gaat dus op die plaats en op die manier bevallen waarvan jij denkt dat je je het prettigst voelt. Je hebt altijd de mogelijkheid om van gedachten te veranderen. Ook tijdens je bevalling. Als je kiest voor een poliklinische bevalling, vindt dit plaats in het Geboortecentrum van het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen. Het is afhankelijk van je ziektekostenverzekering of een poliklinische bevalling (volledig) wordt vergoed. Waar je ook bevalt, vanaf 37 weken zwangerschap moet je bed verhoogd zijn tot minimaal 80 cm. Een kraampakket is dan ook verplicht om in huis te hebben.

continue begeleiding tijdens bevallen

Wij geven je de mogelijkheid voor doorlopende begeleiding tijdens je bevalling. Nadat we hebben vastgesteld dat je bevalling begonnen is, bespreken we welke begeleiding je op dat moment nodig hebt. Hiervoor werken we ook intensief samen met de kraamzorginstanties die ons helpen bij een thuisbevalling. Onze continue begeleiding is mogelijk bij thuis- en bij ziekenhuisbevallingen. Dat geldt ook voor bevallingen met een medische indicatie.

pijnstilling tijdens bevalling

Bevallen doet pijn. Daar zul niet vreemd van opkijken. De duur en de ernst van de pijn tijdens een bevalling wisselt. Meestal neemt de pijn toe naarmate de ontsluiting vordert. De pijn is voornamelijk onder in de buik aanwezig en wordt soms ervaren als rugpijn. Het komt regelmatig voor dat vrouwen de pijn tijdens de bevalling onverdraaglijk vinden. Uitputting, angst of spanning kunnen daar ook een rol bij spelen. Een warme douche of een bad, een massage of het aannemen van een andere houding kan vaak helpen, maar soms is er meer nodig. Dan biedt pijnbestrijding een uitkomst. Als je onder onze begeleiding poliklinisch bevalt (dus in het geboortecentrum van het Zuyderland) en pijnbestrijding wenst, kun je gebruik maken van lachgas. Lachgas is een snelwerkende pijnstiller, die je jezelf toedient door het inademen via een mond-/neusmasker. Lachgas heeft geen invloed op het verloop van de bevalling en is veilig voor moeder en kind. Voor andere vormen van pijnbestrijding moet je altijd naar de gynaecoloog worden verwezen. De keuze voor pijnstilling maak je in samenspraak met je partner en met ons of de gynaecoloog.